Promoted Content

เคลมรถยนต์

หนูกัดสายไฟเคลมได้ไหมคะ

ความคิดเห็น

  • ถ้าเป็นชั้น1 ได้ครับ เพราะหนูกัดสายไฟรถยนต์จนขาดหรือได้รับความเสียหายนั้น ทางบริษัทประกันจะต้องถือเป็นอุบัติเหตุ เพราะไม่ได้เกิดจากความเสื่อมรถครับ ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูครับ https://www.moneyguru.co.th/car-insurance/

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น