อย่าซื้อ...ประกันยูนิตลิงค์ (Unit Linked) จนกว่าจะได้อ่านบทความนี้

ABS_TAS19ABS_TAS19 โพสต์: 16

ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ควรซื้อจริงหรือ ?

อย่าซื้อประกัน Unit Linked จนกว่าจะได้ดูคลิปนี้

ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) เป็นประกันชีวิตที่ถูกออกแบบเพื่อเป็นเครื่องมือวางแผนการเงินระยะยาวที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามจังหวะและสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต และ มีส่วนของการลงทุนเพิ่มเข้ามาในตัวกรมธรรม์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่อยากให้ความคุ้มครอง หรือ ผลประโยชน์ของกรมธรรม์เติบโตตามสินทรัพย์และความเสี่ยงที่ได้เลือกลงทุนไป


ผู้ถือกรมธรรม์สามารถเลือกเน้นที่ความคุ้มครองระยะยาว (เช่น ตลอดชีวิต หรืออย่างน้อย 20 – 30 ปี เป็นต้นไป) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือการสูญเสียชีวิตก็ได้ หรือ เลือกเน้นที่การสะสมทรัพย์ระยะยาว (มากกว่า 10 – 20 ปีขึ้นไป) เพื่อวางแผนเงินที่คาดว่าจะจำเป็นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนหลังเกษียณ การวางแผนการศึกษาบุตร หรือ การวางแผนมรดกให้คนที่เรารัก


ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ซื้อ

เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนนั้น ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) จะถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่สำหรับประเทศไทยและยังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยความเข้าใจของตัวผลิตภัณฑ์ยังไม่สูงนักและยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมของผู้บริโภค การส่งเสริมความเข้าใจต่อยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ให้แก่ประชาชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ที่ถูกออกแบบเพื่อการวางแผนการเงินระยะยาว ไม่ใช่การลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทน เมื่อเป็นเช่นกัน ผู้ซื้อก็จะได้รับประโยชน์ของยูนิตลิงค์ (Unit Linked) อย่างแท้จริง และ ยังเป็นการวางรากฐานต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ ๆ ในวันข้างหน้าที่จะช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นอีกด้วย


โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีข้อร้องเรียนไปหน่วยงานกำกับ เช่น คปภ. หรือ กลต. จากผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) แต่เมื่อมาวิเคราะห์กันที่สาเหตุแล้วไม่ใช่เพราะว่า ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) เป็นแบบประกันที่แย่ แต่สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียนขึ้นมา นั่นเป็นเพราะ ผู้บริโภคไม่ได้เข้าใจจริงๆว่า ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) คืออะไร และควรคาดหวังอะไรกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตัวนี้


แม้แต่ในปัจจุบัน เราจะเห็นว่าความเข้าใจของผู้บริโภคยังคงคลาดเคลื่อนจากจุดประสงค์ที่แท้จริงของยูนิตลิงค์ (Unit Linked) โดยเฉพาะ คนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดคิดว่า การซื้อยูนิตลิงค์ (Unit Linked) เพื่อลงทุน หรือ เพื่อความมั่งคั่งในอนาคต

สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่...


#การลงทุน #รับคำนวณผลประโยชน์พนักงาน #เศรษฐกิจ #นักคณิตศาสตร์ประกันภัย #ประกัน

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง