ขายอะไรดีช่วงโควิด? เมื่อวิกฤตนี้ยังอยู่กับเราอีกนาน

ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่สถานการณ์ยังไม่กลับมาเหมือนเดิม เพื่อนๆ คิดว่าเราควรขายอะไรดีในช่วงโควิด? ไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้ ในยุคที่ไวรัสกำลังระบาดค่ะ

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น