เช็คสิทธิ์รับเงินเราชนะ สำหรับบัตรคนจน งวดแรก

สำหรับบุคคลรายได้น้อย ทางกรมบัญชีกลางและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะโอนเงินเราชนะ เข้าวันที่ 5 ก.พ. นี้ เป็นงวดแรก โดยใครได้รับสิทธิ์อะไรบ้างไป วิธีเช็คสิทธิ์รับเงินเราชนะ สำหรับบัตรคนจน โดยรัฐจะโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็คสิทธิ์รับเงินเราชนะ สำหรับบัตรคนจน งวดวันที่ 5 กุมภาพันธ์


ท่านผู้ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ท่านถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย เมื่อวิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังนั้นทุกท่านจะได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ โดยรัฐบาลจะเริ่มโอนเงินเยียวยาให้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2564 เป็นงวดแรก สำหรับเงินในงวดที่ 1 ผู้ถือบัตรคนจนท่านจะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน โดยรัฐจะจ่ายให้ครั้งแรก อยู่ที่ 675 หรือ 700 บาท โดยสามารถดู เกณฑ์การรับเงิน ได้ดังต่อไปนี้


 • ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี โดยปกติท่านจะได้รับอยู่ 800 บาท/เดือน และจะได้วงเงินช่วยเหลือเราชนะเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน โดยวงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ ท่านจะได้จำนวนรวมทั้งหมด 5,400 บาท
 • ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 675 บาทต่อสัปดาห์ 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,800 บาทต่อคนต่อเดือน วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท

โดยท่านจะได้รับเงินทุกๆวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์จนครบจำนวนเงิน 7,000 บาท โดยในจำนวน 7,000 บาทนี้ จะรวมเงิน 700 หรือ 800 บาทที่ได้รับอยู่แล้วในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเดือนด้วย นอกจากนี้การรับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ท่าจะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เช่นกัน โดยวงเงินนี้จะถูกแยกจากวงเงินเดิมเนื่องจากเป็นมาตรการช่วยเหลือกรณีพิเศษ โดยจะสามารถใช้กับร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC ร้านถุงเงินธงฟ้า ร้านค้าคนละครึ่ง และร้านค้าเราชนะ

ความคิดเห็น

 • วิธีใช้บัตรคนร่วมโครงการเราชนะ ด้วยเครื่อง EDC และแอปพลิเคชั่นถุงเงินที่ร้านค้า

  สำหรับท่านที่ต้องการนำเงินเยียวยาไปใช้รูดจ่ายซื้อสินค้าและบริการ ทางรัฐบาล ได้กำหนดให้สามารถรูดจ่ายซื้อสินค้า ได้ 2 ทางคือ รูดจ่ายผ่านด้วยเครื่อง EDC และแอปพลิเคชั่นถุงเงินที่ร้านค้า

  กรณีรูดจ่ายผ่านด้วยเครื่อง EDC


  • เพียงแค่ท่านไปเลือกซื้อสินค้าตามร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาทิ ร้านธงฟ้า ร้านที่ร่วมโครงการเราชนะ ซึ่งมีเครื่องรูดบัตร EDC เมื่อซื้อสินค้าเสร็จแล้ว ก็ยื่นบัตรฯให้พนักงานของร้านตามปกติ จากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของร้านค้าที่จะนำบัตรไปรูดที่เครื่อง EDC ซึ่งจะมีแถบเมนูขึ้นมาใหม่ คือ “สิทธิเราชนะ” ขึ้นมาเพิ่มเติม ร้านค้าก็จะหักเงินจากบัตรตามมูลค่าสินค้าที่ซื้อ เท่านั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้น

  กรณีผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงินที่ร้านค้า


  สำหรับวิธีนี้เป็นวิธีใหม่สำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนโดยมีขั้นตอนง่ายๆในการซื้อสินค้าและบริการดังนี้ โดยที่ท่านแค่ ยืนบัตร ให้ร้านค้าที่ร่วมโครงการ โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เริ่มแรกเมื่อเราต้องการจะใช้สิทธิทำการยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยยื่นให้ร้านค้าหลังการซื้อสินค้า ร้านค้าก็จะเปิดมือถือของตัวเอง เพื่อเข้าหน้าหลัก “แอปพลิเคชั่นถุงเงิน”
  2. ร้านค้าจะเลือกที่เมนู “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
  3. ร้านค้าจะทำการ สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  4. กรอกจำนวนเงินที่ท่านซื้อสินค้า จ่ายมือถือ ของร้านที่ท่านจะซื้อสินค้า
  5. ตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้องจากนั้นกดยืนยันการชำระเงิน
  6. ทำการใส่ PIN หรือสแกนหน้าเจ้าของบัตรฯ
  7. เมื่อทำทุกขั้นตอนแล้วหน้าจอจะแสดงผลการทำรายการ เป็นอันเสร็จสิ้น

  โดยทุกขั้นตอน ผู้ถือบัตรก็ควรที่จะขอดูข้อมูลการกดยืนยันจากร้านค้าตลอดเวลาเพื่อป้องกันการโกง

 • สรุปการได้รับเงินในแต่ละงวดของกลุ่มผู้ถือบัตรคนจน


  รับเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะ 3,500 บาท รวม2เดือนเป็น 7,000 บาท

  โดยท่านจะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน โดยรัฐจะจ่ายให้ครั้งแรก อยู่ที่ 675 หรือ 700 บาท

  • โดยจะเริ่มให้ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 64
  • วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 64
  • วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 64
  • วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 64

  การใช้เงินผ่านเราชนะ สามารถใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ส่วนร้านค้าที่รับชำระเราชนะ จะต้องลงทะเบียนเราชนะเช่นกัน นอกจากนี้หากท่านต้องการร้องเรียนไม่ได้สิทธิ์ สามารถติอต่อกระทรวงการคลัง โดยทางคลังจะเปิดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรณีที่อาจจะมีผู้มีสิทธิแต่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ หากมีการตกหล่นสามารถแจ้งมายังกระทรวงการคลัง เบอร์โทร 02-126-5800 หรือ 1689

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง