งง ยื่นกู้ 1.6 ล. สินเชื่ออนุมัติ แต่ทำไม ธนาคารบอกให้แค่ 800,000

คือผมได้เอาโฉนดที่ดินพร้อมบ้านเข้าแบงค์ วงเงิน 1.5 ล. ส่งเอกสารครบหมด สินเชื่อส่งไลน์มาบอกว่า สินเชื่ออนุมัติแล้วนะคะ แต่อยู่ ๆ สินเชื่อส่งไลน์มาบอกว่า ให้ 800,000 ก่อนนะคะ ประมาณ 1 ปี มาเอาเพิ่ม... งง แบบนี้คืออะไรครับ ผมยื่นกู้ 1.5 ล. ตอนแรกบอกสินเชื่อผ่าน แต่สักพักบอก ให้ 800,000 ครับ

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง