วิธีสมัครคลินิกแก้หนี้ สำหรับคนจ่ายหนี้ไม่ไหว

วิธีสมัครคลินิกแก้หนี้ สำหรับคนจ่ายหนี้ไม่ไหว หนี้เสีย สมัครด่วน


สำหรับท่านที่เวลานี้ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19 ทำให้ท่านมีหนี้เสียอยู่ในตอนนี้ วันนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้ ที่ได้ร่วมมือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ช่วยให้คนไทยทุกคนสามารถปลดหนี้เสียได้โดยเร็ว

สำหรับกลุ่มผู้มีหนี้ในครั้งนี้ ทางโครงการได้ทำการเปิดขยายเวลาการเป็นหนี้เสีย จากเดิม วันที่ 1 ก.ค. 63 เป็น ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 64 จะมีการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกค้าที่เป็นหนี้เสียกับเหล่า35 ผู้ให้บริการทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน (Non-Bank)

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการคลินิกแก้หนี้

 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้
 • มีอายุไม่เกิน 65 ปี
 • มียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • เป็นหนี้เสียก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2564

โดยคลินิกแก้หนี้ออกแผนมาให้สูตรที่ 2 ด้วยการขยายมาตรการช่วยเหลือโดยจะให้ดอกเบี้ยต่ำเพียง 4-7% ต่อปี และระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 10 ปี และยังจะได้รับมาตรการพิเศษ "ยาแรง 2 สูตร" ที่ขยายระยะเวลาออกไปถึงเดือน มิถุนายน 2564 ได้แก่

 • ยาสูตร 1 การเลื่อนกำหนดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแก่ผู้ที่ชำระไม่ไหว โดยจะไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้และไม่เสียประวัติ ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้แล้ววันนี้
 • ยาสูตร 2 ลดดอกเบี้ยลง 1-2% จ่ายมากลดมาก (จ่ายค่างวดเฉลี่ยตั้งแต่ 80% ขึ้นไปลดให้ 2% ถ้าไม่ไหวแต่จ่ายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 40% ลดให้ 1%) สำหรับผู้ที่สามารถผ่อนชำระต่อเนื่อง


ความคิดเห็น

 • วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้ สำหรับคนจ่ายหนี้ไม่ไหว


  ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้ท่านไปที่เว็บ www.debtclinicbysam.com หรือคลิกที่รูปภาพด้านบนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม สมัครเข้าร่วมโครงการ

   


  ในหน้าจอเริ่มต้นลงทะเบียน โดยเลือกรายการที่ 2 “หยุดชำระเกินกว่า 3 เดือน (90 วัน) ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 2564

   


  เมื่อกดแล้วจะปรากฏ คำว่าหยุดชำระเกินกว่า 3 เดือน (90 วัน) ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 2564 จากนั้นกดปุ่ม ต่อไป

   


  ในหน้านี้ให้ท่าน ทำการกรอกเลขที่บัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นกดไปที่ปุ่มต่อไป

   


  ในหน้าลงทะเบียนให้กรอกข้อมูล ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ พร้อมทั้งกรอกรหัสผ่าน เพื่อใช้ในการเข้า สู่ระบบ จากนั้นติ๊กถูกที่ช่อง ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไข

   


  เมื่อท่าน ติ๊กถูกที่ช่อง ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไข จะปรากฏหน้ารายละเอียดให้ท่านอ่านรายละเอียดให้ครบจากนั้นกดที่ปุ่ม ยอมรับ

   


  จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนได้เลย

     เมื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สถานะภาพสมรส ข้อมูลภรรยาและบุตร ที่อยู่ ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ระดับการศึกษา หรือ อาชีพ เป็นต้น โดยเมื่อท่านบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่ม “ถัดไป” ที่อยู่ด้านล่าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลรายได้

   


  เข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลรายได้ของท่าน โดยเบื้องต้นระบบจะดึงข้อมูลรายได้ที่ท่านได้บันทึกไว้ ก่อนหน้านี้มาแสดง และ ท่านสามารถกรอกข้อมูลรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เมื่อ บันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นให้ท่านกดปุ่ม “ถัดไป” ที่อยู่ด้านล่าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลภาระหนี้

   


  เมื่อท่านเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลภาระหนี้ ในเบื้องต้นระบบจะดึงข้อมูลภาระหนี้ที่จะสมัครเข้าร่วม โครงการที่ท่านได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้มาแสดง และ ท่านสามารถกรอกข้อมูลภาระหนี้อื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ภาระหนี้นอกโครงการ ภาระหนี้ของบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดของบริษัทที่ไม่ใช้สถาบันการเงิน เช่น อิออน ยูเมะพลัส หรือ เฟิร์สชอยส์ เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นให้ท่านกดปุ่ม “ถัดไป” ที่อยู่ด้านล่าง เพื่อ เข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดสถานที่ทำงานต่อไป (กรณีที่ต้องการกลับไปดูข้อมูลที่กรอกไว้แล้วของแต่ ละหัวข้อสามารถกดแทบหัวข้อสีเขียวได้)


  เมื่อท่านกรอกข้อมูลรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่ม ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

   


  เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น ระบบจะเข้าสู่หน้าจอแสดงข้อมูลสถานะของใบสมัคร โดยในเบื้องต้นสถานะของ การสมัครเข้าร่วมโครงการของท่านจะเป็น “อยู่ระหว่างดำเนินการ” ในหน้านี้ท่านสามารถ Upload ไฟล์ เอกสารประกอบการสมัคร เช่น สำเนาบัตรประชาชน หลักฐานแสดงรายได้ หรือ เอกสารเครดิตบูโร เป็น ต้น เพื่อส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้อีกด้วย เมื่อท่านดำเนินการเสร็จสิ้น ท่าน สามารถ Logout ออกจากระบบได้โดยการกดปุ่ม “Logout” ที่อยู่มุมบนด้านขวามือ เพื่อป้องกันผู้อื่นเข้า มาใช้งาน


  กรณีกรอกข้อมูลใบสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วเกิดเหตุการณ์ขัดข้อง จำเป็นต้องปิด Browser โดยที่ยัง ไม่ได้กด ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ระบบจะให้กรอกข้อมูลใหม่ตั้งแต่หน้า Pre Approve เป็นต้นไป โดยเข้า Login ที่หน้าเว็บไซต

 • ผู้ให้บริการทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด


  35 ผู้ให้บริการทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน (Non-Bank) ดังรุปด้านบน

  เอกสารสำคัญประกอบการสมัคร

  •  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  • พนักงานประจำ ใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลัง หรือเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 3 เดือน
  • อาชีพอิสระ ใช้รายการเดินบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารการแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ (ถ้ามี)
  • เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร (ดูข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร คลิก หรือ อ่านข้อมูล เพิ่มเติมที่นี้ )

  พิเศษระหว่างวันที่ 14 ก.พ. -14 เม.ย. 64 เป็นต้นไป ธนาคารแห่งประเทศไทยมีกำหนดจัดงาน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล" ในรูปแบบออนไลน์ (Online mediation) ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี ธปท. และศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โดยจะ เป็นช่องทางช่วยประชาชนที่มีหนี้บัตรและสินเชื่อส่วนบุคคลแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นหนี้ดีที่ยังผ่อนชำระปกติแต่เริ่มขาดสภาพคล่องชั่วคราว หรือเป็นหนี้เสียแล้ว แต่ยังไม่มีการฟ้องหรืออยู่ระหว่างฟ้องดำเนินคดี หรือที่มีคำพิพากษาแล้ว

  ลูกค้าโครงการคลินิกแก้หนี้สามารถใช้ช่องทางของงานมหกรรมดังกล่าวสมัครเข้า "โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM" และเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยปัญหาที่มีกับเจ้าหนี้ได้อีกทางหนึ่ง...

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง