สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน จากออมสิน

สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน จากออมสินเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ติดเครดิตบูโรก็กู้ได้


 

ธนาคารออมสินออกมาตรการเพิ่มสภาพคล่องใหม่ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านโครงการ SME มีที่ มีเงิน โดยจะเปิดให้ผู้กู้นำที่ดินมาขายฝากกับธนาคารออมสิน โดยธนาคารต้องการช่วยปลดล็อกให้ SMEs ให้สามารถมีทางออกท่ามกลางวิกฤติรุนแรงครั้งนี้ โดยแนวคิดหลักคือต้องการในเป็นตัวเลือกที่ยุติธรรมแก่ผู้ประกอบการ ให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เป็น SMEs สามารถใช้โฉนดที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้เงิน วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท เพื่อที่ผู้ขอกู้จะได้นำเงินไปเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการของผู้ขอกู้ หรือนำไปไถ่ถอนจากสัญญาขายฝากที่ทำไว้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้กู้ได้สูงถึง 70% ของราคาประเมินที่ดินของราชการ ไม่พิจารณาภาระผู้กู้และไม่วิเคราะห์รายได้ คิดอัตราดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

นอกจากนี้ผู้กู้สามารถนำเงินต้นมาไถ่ถอนที่ดินคืนได้เมื่อพร้อม ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป สถานการณ์มีความผ่อนคลายและธุรกิจมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้ว ก็จะมีความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลา ด้วยเงื่อนไขผ่อนปรนให้ลูกค้าได้กู้ง่าย ๆ เช่นนี้ เชื่อว่าสินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถประคับประคองธุรกิจเดินหน้าต่อท่ามกลางความยากลำบากได้โดยธนาคารจะให้วงเงินสูงสุด 70% ของราคาประเมินราชการ แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 5.99% ต่อปีและกำหนดไถ่ถอนภายใน 3 ปี โดยจุดเด่นคือ

 • ธนาคารจะไม่มีการตรวจเครดิตบูโร
 • ไม่วิเคราะห์รายได้
 • ไม่ตรวจเช็คประวัติอะไรเลย

เพื่อที่ต้องการช่วยเหลือลูกค้าที่เดือดร้อนจริงๆ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยปลดล็อก SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำเงินไปเพิ่มสภาพคล่องในการทำธุรกิจ หรือ นำไปรีไฟแนนซ์ขายฝากที่เพราะโดยปกติแล้วการขายฝากที่ดินโดยเฉลี่ยคิดดอกเบี้ยสูงถึง 20-30% มีค่าธรรมเนีมล่วงหน้าอีกราว 10-15% และให้วงเงินประมาณ 30-50% ของราคาประเมินเท่านั้น

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ SME มีที่มีเงิน

 • เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ กรณีตาม 1. หรือ 2. ต้องประกอบธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริการ และการพาณิชย์ รวมถึง Social Enterprise และประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความคิดเห็น

 • วิธีลงทะเบียนสมัคร สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน


  เริ่มแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน หรือ กดที่รูปด้านบน

     อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นกดติ๊กถูกที่ช่อง ข้าพเจ้าได้อ่าน….

   


  ท่านผู้กู้ทำการเลือกแบบธุรกิจของท่าน จากนั้นกดที่ปุ่ม ลงทะเบียนได้เลย (ในตัวอย่างเลือก ธุรกิจรูปแบบบุคคลธรรมดา)

     จากนั้นทำการ กรอกข้อมูลให้ครบตามตัวอย่าง โดยข้อมูลต้องเป็นความจริงเท่านั้น จากนั้น กดลงทะเบียนได้เลย

   


  เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความดังรูปภาพด้านบน จากนั้นท่านแค่รอทาง ธนาคาร ออมสินติดต่อกลับ

 • วงเงินกู้สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน

  วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่นำราคาประเมิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ที่มีมูลค่ามาคำนวณจำนวนเงินให้กู้ โดยกำหนดวงเงินให้กู้ต่อราย ดังนี้

  • กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 – 10 ล้านบาท
  • กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 – 50 ล้านบาท

  อัตราดอกเบี้ย

  อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้

  ระยะเวลาชำระเงินกู้

  สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ ดังนี้

  • ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
  • ชำระหนี้คืนเงินต้นภายใน 3 ปี

  หลักประกันการกู้เงิน

  ที่ดินว่างเปล่า และ/หรือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน โดยปลอดภาระผูกพัน

  เจ้าของกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์ จะต้องถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยแยกออกเป็นกรณีได้ดังนี้

  • กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือคู่สมรส/ ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือ บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้กู้/คู่สมรส/ ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม
  • กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม – บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของคู่สมรสของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม
  • กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มิใช่เป็นบุคคลเดียวกัน ต้องให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ สิ่งปลูกสร้างจัดทำสัญญาจำนองเป็นหลักประกันร่วมด้วย

  สำหรับสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th โทร 1115 หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ.

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง