บทความ - เช็คเงื่อนไขคนละครึ่...

image

By MoneyGuru.co.th March 06, 2021

เช็คเงื่อนไขคนละครึ่งเฟส 3 เพิ่มอะไรใหม่บ้างไปดู หลังจากที่โครงการ คนละครึ่งเฟสที่1 และเฟสที่ 2 ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างล้นหลาม จนทำให้เวลานี้ทางกระทรวงการคลังจะทำการเปิดคนละครึ่งเฟส 3 แต่เวลานี้กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไขให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งจำนวนผู้รับสิทธิ และเงื่อนไขการใช้จ่าย เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในเวลานี้ ที่ซบเซาจากพิษโควิด-19 ในเวลานี้อีกด้วย

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง