บทความ - วิธีเช็คสิทธิ์คัดกรอ...

image

By MoneyGuru.co.th March 12, 2021

สำหรับกลุ่ม ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ต้องการร่วมโครงการ เราชนะ และท่านได้มาทำการลงทะเบียนใหม่ที่ธนาคารกรุงไทย วันที่ 15 – 21 ก.พ.2564 วันนี้ท่านสามารถทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้แล้ว โดยท่านที่สนใจสามาถดู วิธีเช็คสิทธิ์คัดกรองคุณสมบัติรับเงินเราชนะ กลุ่มไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น