บทความ - วันลงทะเบียนบัตรคนจน...

image

By MoneyGuru.co.th April 03, 2021

เตรียมตัวรัฐจ่อ จ่อเปิด วันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ปี64 รัฐย้ำต้องลงทะเบียนใหม่ทุกราย เพื่อความเท่าเทียม โดยเกณฑ์ใหม่พิจารณารายได้รายครัวเรือน เล็งหลังจากนี้ทบทวนสิทธิใหม่ทุกปี เพื่ออัพเดตข้อมูลคนจน

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น