ตลาดหุ้นญี่ปุ่น : วุฒิชัย สฤษฏ์เลิศวรสิน

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นส่งสัญญาณดีขึ้นหลังจากที่ไบเดนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ผลจากการลดนโยบายสงครามการค้า ทำให้ความเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวดีขึั้นตามสัญญาณตลาดทุนในสหรัฐ


วุฒิชัย สฤษฏ์เลิศวรสิน

วุฒิชัย สฤษฏ์เลิศวรสิน ประวัติ

วุฒิชัย สฤษฏ์เลิศวรสิน (โจโจ้)

วุฒิชัย สฤษฏ์เลิศวรสิน (ชื่อเล่นโจโจ้)


ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง