ตลาดหุ้นญี่ปุ่น : วุฒิชัย สฤษฏ์เลิศวรสิน

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นส่งสัญญาณดีขึ้นหลังจากที่ไบเดนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ผลจากการลดนโยบายสงครามการค้า ทำให้ความเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวดีขึั้นตามสัญญาณตลาดทุนในสหรัฐ


วุฒิชัย สฤษฏ์เลิศวรสิน

วุฒิชัย สฤษฏ์เลิศวรสิน ประวัติ

วุฒิชัย สฤษฏ์เลิศวรสิน (โจโจ้)

วุฒิชัย สฤษฏ์เลิศวรสิน (ชื่อเล่นโจโจ้)


Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น