เช็คสิทธิรับเงินเราชนะ 7000 บาท เพิ่มอีก 2.4 ล้านคน

MG_MacMG_Mac โพสต์: 1,643 admin
แก้ไข เมษายน 2021 ใน ไลฟ์สไตล์ 3.0.255.62

image

By MoneyGuru.co.th April 20, 2021

มา เช็คสิทธิรับเงินเราชนะ 7000 บาท เพิ่มอีก 2.4 ล้านคน หลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ พร้อมอนุมัติแจกเงิน โครงการเราชนะ จำนวน 7,000 บาทเพิ่มอีก 2.4 ล้านคนและจะขยายเวลาใช้เงินเพิ่มถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564…

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง