บทความ - หนี้ที่ขาดอายุความไป...

MG_MacMG_Mac โพสต์: 1,449 admin

image

By MoneyGuru.co.th April 23, 2021

มาทำความเข้าใจ หนี้ที่ขาดอายุความไปแล้วสามารถนำไปฟ้องร้องได้อีกหรือไม่ เพราะตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/9 ที่บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความและมาตรา 193/10 สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้ ดังนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าเมื่อ หนี้ขาดอายุความไปแล้วเจ้าหนี้ยังสามารถฟ้องร้องได้อีกหรือไม่

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิกเลย

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น