บทความ - หนี้ที่ขาดอายุความไป...

MG_MacMG_Mac โพสต์: 1,643 admin

image

By MoneyGuru.co.th April 23, 2021

มาทำความเข้าใจ หนี้ที่ขาดอายุความไปแล้วสามารถนำไปฟ้องร้องได้อีกหรือไม่ เพราะตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/9 ที่บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความและมาตรา 193/10 สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้ ดังนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าเมื่อ หนี้ขาดอายุความไปแล้วเจ้าหนี้ยังสามารถฟ้องร้องได้อีกหรือไม่

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิกเลย

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง