ขอสินเชื่อ

สวัสดีครับ

ผมอยากทราบว่า...

ผมทำงาน อิสระ กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 5 ปีกว่า(เพิ่งทำสัญญาว่าจ้างได้ประมาณปีกว่า) แหล่งที่มาของรายได้ บริษัทจ่ายโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง รวม ต่อเดือนประมาณ3x,xxx.00 ขึ้น ไม่มี sleepเงินเดือน ไม่มีภาระหนี้สิน มีทวิ50(หักภาษีณที่จ่าย)มีที่อยู่แน่นอน(บ้านตัวเอง) จะขอสินเชื่อ 150,000 บาท แบบผ่อนชำระระยะยาว ได้ไหมครับ และจะของได้ที่ไหนครับ.

ขอบคุณครับ

คำตอบ

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง