ขอสินเชื่อ

สวัสดีครับ

ผมอยากทราบว่า...

ผมทำงาน อิสระ กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 5 ปีกว่า(เพิ่งทำสัญญาว่าจ้างได้ประมาณปีกว่า) แหล่งที่มาของรายได้ บริษัทจ่ายโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง รวม ต่อเดือนประมาณ3x,xxx.00 ขึ้น ไม่มี sleepเงินเดือน ไม่มีภาระหนี้สิน มีทวิ50(หักภาษีณที่จ่าย)มีที่อยู่แน่นอน(บ้านตัวเอง) จะขอสินเชื่อ 150,000 บาท แบบผ่อนชำระระยะยาว ได้ไหมครับ และจะของได้ที่ไหนครับ.

ขอบคุณครับ

คำตอบ

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น