ทำประกันโควิดแบบเจอ จ่าย จบ มากกว่า 1 กรมธรรม์ จะเคลมได้ทั้งหมดหรือไม่?

ตอนนี้ประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบแล้ว กำลังจะซื้อแบบที่คุ้มครองกรณีแพ้วัคซีนและชดเชยเพิ่ม อยากทราบว่าถ้าหากเกิดติดโควิดมาจริง ๆ จะทำการสามารถเคลมได้ทุกกรมธรรม์หรือไม่?

ความคิดเห็น

  • เพื่อนคนที่ติดซื้อไว้สองประกัน พอติดจริง ๆ ต้องเลือกเคลมประกันใดประกันหนึ่งก่อน ถ้าหากเข้าโรงพยาบาลเอกชน ถ้าวงเงินไม่พอต้องให้โรงพยาบาลทำเรื่องเบิกที่เหลือให้กับประกันที่ 2 จะเบิกพร้อมกันสองกรมธรรม์ไม่ได้ 😥

    แต่จริง ๆ ก็รักษาฟรีนะ แล้วแต่ดวงตอนนั้นด้วยว่ามีห้องที่ไหนให้แอดมิท หรือต้องไปโรงพยาบาลสนาม 😣

  • อย่าลืมดูเงื่อนไขด้วยนะ เพราะบางบริษัทประกัน แจ้งไว้ว่า จะจ่ายก็ต่อเมื่อโคม่าเท่านั้น

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น