บทความ - เช็กวันลงทะเบียนคนละ...

image

By MoneyGuru.co.th May 07, 2021

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับท่านที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ คนละครึ่ง ครั้งนี้รัฐบาลพร้อมเปิดลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 ท่านที่สนใจไปเช็กวันลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 3 รับเพิ่มอีก 16 ล้านคน ตามรายละเอียดต่อไปนี้

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง