ติดเครดิตบูโร มีผลกับการยื่นวีซ่าไปต่างประเทศไหม?

ค้างจ่ายบัตรเครดิตหลายเดือน ยอด 80,000 จนติดบูโร ตอนนี้เลยตัดสินใจจะบินไปอยู่กับแฟนที่อเมริกา อยากทราบว่าถ้าติดบูโรจะมีผลกับการยื่นวีซ่าหรือไม่? กลัวยื่นไม่ผ่านมากๆ 😥

ความคิดเห็น

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น