คืนรถให้ไฟแนนซ์ ยังต้องเสียค่าส่วนต่างอีกไหม

ค้างค่างวดรถมา 2 งวดแล้ว อีกไม่กี่วันจะครบงวดที่ 3 ตอนนี้ค่อนข้างเดือดร้อนหาเงินค่างวดไม่ทัน ถ้าคืนรถให้ไฟแนนซ์เลยจะยังต้องเสียค่าส่วนต่างหรือมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มอีกไหม อยากลดภาระค่าใช้จ่ายมากๆๆๆ

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง