ดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดกับบัตรเครดิตอันไหนน้อยกว่ากัน

ก่อนหน้านี้มีบัตรเครดิตแล้ว 2 ใบ แล้วอยู่ ๆ ก็เพิ่งได้บัตรกดเงินสดมา อยากทราบว่าดอกเบี้ยของบัตรสองประเภทนี้ถ้ามาใช้กดเงินสดอันไหนจะน้อยกว่ากันคับ จะได้วางแผนการใช้งานถูก

Comments

  • pattarapron-noppattarapron-nop Posts: 19

    บัตรกดเงินสดเป็นไปได้อย่าไปใช้กดเด็ดขาด ดอกเบี้ยแพงกว่าบัตรเครดิตอยู่แล้ว ถ้าใครจะคิดกดเงินสดมาใช้หมุนระยะสั้น ๆ ก็อาจจะได้อยู่ แต่ถ้ากดมาแล้วจ่ายแต่ขั้นต่ำ อันนี้จ่ายแค่ดอกก็เหนื่อยแล้ว

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.