เช็กรายชื่อโรงพยาบาลรับจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19

MG_MacMG_Mac Posts: 1,644 admin

image

By MoneyGuru.co.th May 17, 2021

สำหรับท่านที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากจองคิวผ่านไลน์และแอปพลิชั่น หมอพร้อม แล้วท่านยังสามารถจองคิวผ่านโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆได้ ท่านที่สนใจลอง เช็กรายชื่อโรงพยาบาลรับจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 125 แห่งในไทย ดังนี้…

อ่านบทความได้ที่นี่ คลิกเลย!

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.