บทความ - วิธีลงทะเบียนฉีดวัคซ...

image

By MoneyGuru.co.th May 17, 2021

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ วิธีลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดกลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มวัยรุ่น สำหรับรายละเอียดขั้นตอนก่อนเข้ารับวัคซีนโควิด ทั้ง walk in และ ผ่านทางการลงทะเบียนหมอพร้อม…

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น