บทความ - แนวทางลงทะเบียนฉีดวั...

image

By MoneyGuru.co.th May 21, 2021

อัปเดต แนวทางลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดแบบทั่วประเทศเริ่ม 7 มิ.ย. นี้  โดยประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม หน่วยงานเอกชน รวมถึงวิธีลงทะเบียน จองผ่านช่องทางต่างๆตั้งแต่ หมอพร้อมและการนัดหมายผ่านสถานพยาบาล การลงทะเบียน ณ จุดฉีดลงทะเบียนแบบ On-site Registration

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น