เงินเราชนะรอบใหม่จะเข้าแอปเป๋าตังเมื่อไหร่ครับ

อยากทราบว่าเงินเยียวยาเราชนะรอบใหม่จอวเดือนพ.ค. นี้ จะเข้าแอปเป๋าตังวันไหนครับ ถ้าเคยลงทะเบียนไปแล้ว ยังต้องลงทะเบียนใหม่อีกไหมครับ

ความคิดเห็น

  • กลุ่มแรก ผู้ได้สิทธิที่ใช้จ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง จะได้รับเงินทุกวันพฤหัสบดี ได้แก่ วันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค.64 และ วันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 64

    กลุ่มที่ 2 ผู้ได้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด จะได้เงินจะเข้าทุกวันศุกร์ ได้แก่ วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 และวันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น