บทความ - เช็กจุดตรวจโควิดฟรีใ...

image

By MoneyGuru.co.th May 22, 2021

เช็กจุดตรวจโควิดฟรีในกรุงเทพ พร้อมสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันตรวจมีอะไรบ้าง หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศที่เวลานี้ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกทม. ที่เวลานี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยข้อมูลล่าสุดยังพบโควิดสายพันธุ์อินเดียจากแคมป์คนงานหลักสี่อีกด้วย… นอกจากนี้การแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนตามตลาดทั่วกทม.ก็ยังคงพุ่งสูง ดังนั้นวันนี้เราไป เช็กจุดตรวจโควิดฟรีในกรุงเทพ ว่ามีที่ไหมบ้าง

Read the full article here

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.