บทความ - วิธีลงทะเบียนฉีดวัคซ...

image

By MoneyGuru.co.th May 27, 2021

สำหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่ กรุงเทพ เวลานี้ทางรัฐบาลได้เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดผ่านโครงการ ไทยร่วมใจ โดยจะเริ่มวันที่ 27 พ.ค.นี้ เป็นวันแรก สำหรับท่านที่สนใจ วิธีลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดผ่าน ไทยร่วมใจ สำหรับคนกรุงเทพ ตามรายละเอียดต่อไปนี้…

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง