บทความ - วิธีรับเงินเราชนะรอบ...

image

By MoneyGuru.co.th May 27, 2021

ในวันที่ 28 พ.ค. 64 นี้ รัฐบาลจะจ่ายจ่ายโอนเงิน เราชนะรอบเร่งด่วน 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ให้กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท ท่านที่สนใจเช็ค วิธีรับเงินเราชนะรอบเร่งด่วนงวดสุดท้าย 1000 บาท สำหรับบัตรคนจน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น