ต่อประกันรถ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ?

ประกันรถยนต์ใกล้หมดแล้ว ถ้าจะเปลี่ยนเจ้าใหม่จะยุ่งยากไหมครับ? หรือต่อกับประกันเดิมที่ติดมากับรถดี เพราะเบี้ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมาก อยากทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรในการต่อประกันรถยนต์บ้างครับ?

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง