ใช้ประกันชีวิตแล้ว ไม่สามารเบิกพรบได้ (เราเป็นฝ่ายถูก)

ใช้ประกันชีวิตแล้ว ไม่สามารเบิกพรบได้ (เราเป็นฝ่ายถูก) น่าแปลกเนอะเบี้ยประกันชีวิตเราก็จ่ายเอง​ พรบเราก็จ่ายทำไมถึงไปเบิกสิทธิ​พรบเราต่ออีกไม่ได้เนอะ​สอบถามผู้รู้แนะนำหน่อยครับ

สอบถามครับพอดีเกิดอุบัติเหตุ​กับตนเอง​แล้วเราเป็นฝ่ายถูก​ มีคู่กรณี​อุบัติเหตุ​เกิดจากรถยนต์​ออกซอยมาตัดหน้าเรา​เราเป็นรถมอเตอร์ไซค์​ชนกันจนเราได้รับบาดเจ็บ​ขาหัก​แผลถลอก​ตามตัวเข้ารักษารพ.เอกชน​แห่งหนึ่ง​โดยเราใช้ประกันชีวิตของเราเป็นค่ารักษา​ออกรพมาตกลงสินไหม​กับคู่กรณี​เขาจะให้พรบกับเรา​แล้วพอเราไปติดต่อพรบทำไมพรบเขาบอกไม่สามารเบิกพรบได้ครับ​อย่างสอบถามผู้รู้แนะนำหน่อยครับ


#อุบัติเหตุบนท้องถนน

#โรงพยาบาล

#ประกันภัยรถ

#อุบัติเหตุ

ความคิดเห็น

 • อุบัติเหตุจากรถ เมื่อเข้า รพ.ลำดับแรก ต้องใช้ ประกัน พรบ.ของฝ่ายผิดก่อน เมื่อ วงเงินค่ารักษาพยาบาล เกินจาก ประกัน พรบ. ถึงจะ เรียกเก็บ ค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม จาก ประกันภาคสมัครใจ(ป 1 2+ 3)


  แต่การจะใช้ประกัน พรบ.ต้องมีใยแจ้งความ ประกอบการ เคลมค่ารักษาพยาบาล


  ถ้าฝ่ายผิดไม่มี พรบ.ให้ใช้ ประกัน พรบ. ของเราเองก่อน แต่ ถ้าไม่อยากใช้ ขี้เกียจไปแจ้งความ ก็ใช้ ประกันอุบัติเหตุ ของเราเองได้


  แต่ถ้าใช้สิทธิ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไปแล้ว ก็ถือว่าตัดสิทธิ ที่จะเบิก ประกัน พรบ.ของ คู่กรณี


  สามารถ

  เรียกร้องค่า ซ่อมรถ ค่าทำขวัญ ค่าเสียเวลานอน รพ.  ได้

 • ประกันเบิกซ้ำซ้อนกันไม่ได้ ในรายการค่าใช้จ่ายเดียวกัน

  มี 10 กรมธรรม์ ก็เบิกใด้อันเดียว อันแรกไม่พอ ค่อยเบิกอัน 2

 • การเบิกค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ครั้งเดียวเพื่อไม่ให้เกิดการค้ากำไรจากอุบัติเหตุครับ

  แต่ถ้าค่าชดเชย เบิกได้ทุกกรมธรรม์ครับ ถ้าเบิกซ้ำได้ สมมุติมีคนทำประกันไว้ 5 อัน แล้วเจตนาบาดเจ็บ เคลมทีก็รวยเลย

 • ค่ารักษาพยาบาลสามารถเบิกซ้ำซ้อนได้หรือไม่ ?

  ตอบ.....

  ไม่สามารถทำได้ จะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น ในกรณี ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินไหมทดแทนจากสวัสดิการของรัฐ หรือประกันภัยอื่นแล้ว บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงส่วนที่ขาดเท่านั้น

 • ประกันสุขภาพนั้น มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่จ่ายชดเชยกรณีอุบัติเหตุโดยเฉพาะ (คือกลุ่มที่มีชื่อย่อว่า AI, ADD หรือ ADB หรืออ.1, อ.2, อ.3 แล้วแต่บริษัท) ซึ่งก็จะมีส่วนที่เหมือนกับแบบ PA (“ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล” หรือ Personal Accident (PA) ) คือจ่ายเงินชดเชยกรณีที่เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ, ค่ารักษาพยาบาล และชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล เหมือนกัน (ในกรณีถ้าเทียบกับ AI) แต่จะแตกต่างจาก PA ตรงที่ว่า ก็ต้องพิจารณาความเหมาะสมดู หรือถ้าจ่ายเบี้ยไหว จะเลือกทำทั้ง 2 อย่างก็ได้ครับ (สามารถเบิกได้ทั้งจากอนุสัญญาอุบัติเหตุ และ PA พร้อมๆกัน โดยไม่ถือว่าทับซ้อน)

 • ต้องอ่านเงื่อนไขของประกันให้ดี ๆ ประกันโควิดก็เหมือนกัน ทำไว้หลายประกันก็จริง พอตรวจเจอจริงกับเคลมได้แค่ประกันเดียว ยกเว้นเสียจากเคลมจนวงเงินประกันเจ้าแรกไม่พอ ถึงจะเคลมยอดที่เหลือกับประกันอันที่สองได้ ไม่ได้หมายความว่าจะเคลมได้หมดทุกกรมธรรม์

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น