โดนรถไม่มี พรบ ชน เรียกค่าเสียหายได้ไหม?

คู่กรณีเป็นฝ่ายผิด ไม่มี พรบ. เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหม? หรือควรแจ้งความกับตำรวจไว้ก่อนดี? ใครมีประสบการณ์แบบนี้บ้างคะ? ตอนนี้มีคนแนะนำให้แจ้งความกับตำรวจก่อนแล้วค่อยให้ประกันของเราไปคุยเรื่องค่าเสียหาย แล้วทางนู้นจะรับผิดชอบไหมคะ

Comments

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.