บทความ - เลื่อนฉีดวัคซีนโควิด...

image

By MoneyGuru.co.th June 11, 2021

อัปเดตข่าวร้ายสำหรับกลุุ่มผู้ประกันตนรัฐบาลสั่ง เลื่อนฉีดวัคซีนโควิด19สำหรับผู้ประกันตน ม. 33 และ 45 ออกไปช่วงสิ้นเดือน โดยสาเหตุที่รัฐบาลเลื่อนเพราะอะไรนั้นเราไปดูกันนเลย

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง