บทความ - เลื่อนฉีดวัคซีนโควิด...

image

By MoneyGuru.co.th June 11, 2021

อัปเดตข่าวร้ายสำหรับกลุุ่มผู้ประกันตนรัฐบาลสั่ง เลื่อนฉีดวัคซีนโควิด19สำหรับผู้ประกันตน ม. 33 และ 45 ออกไปช่วงสิ้นเดือน โดยสาเหตุที่รัฐบาลเลื่อนเพราะอะไรนั้นเราไปดูกันนเลย

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น