บทความ - อัพเดทดวงการเงินครึ่งปีหลัง 2564

image

By MoneyGuru.co.th June 14, 2021

เผลอแป๊บเดียวปีนี้ก็ผ่านเข้ามากลางเดือนมิถุนายนแล้ว อีกแป๊บๆ ก็คงจะสิ้นปี หลายคนที่รู้สึกหนักหนากับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด- 19 ระลอกใหม่ครั้งนี้ คงอยากรู้ว่าดวงการเงินของตัวเองจะเป็นยังไงต่อ วันนี้เราเลยจะมา อัพเดทดวงการเงินครึ่งปีหลัง 2564 จากหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา หมอดูชื่อดัง ให้คุณๆ ได้ทราบกัน เผื่อจะเจอแนวทางให้คุณเสริมเรื่องการเงินได้บ้าง

Read the full article here

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.