ถ้าติดเครดิตบูโร กี่ปีหายคะ?

ตอนนี้ติดเครดิตบูโร มอเตอร์ไซด์ อยากทำบัตรผ่อนหรือหาสินเชื่อส่วนบุคคล เงินก้อนมาปิด สมัครที่ไหนก็ไม่ผ่านเลย อยากทราบว่าถ้าติดเครดิตบูโร แล้วเราหาเงินมาปิดยอด อีกกี่ปี กี่เดือนถึงจะหายคะ? ขอบคุณค่ะ

«1

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง