บทความ - วิธีแก้ปัญหาลงทะเบีย...

image

By MoneyGuru.co.th June 17, 2021

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 3 ที่เวลานี้ยอดลงทะเบียนยังคงเหลือ 4,181,708 สิทธิ(อัปเดตวันที่ 17/06/21) และหลายๆคนก็เริ่มได้รับ SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิ และนอกจากนี้ คลังยังได้แจ้งเตือนผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จที่เวลานี้มีกว่า 9 แสนคน โดยท่านสามารถดู วิธีแก้ปัญหาลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ไม่สำเร็จ  โดยท่านจะต้องแก้ไขข้อมูลภายใน 28 มิ.ย.นี้

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง