บทความ - วิธีลงทะเบียนผู้ที่ถ...

image

By MoneyGuru.co.th June 17, 2021

สำหรับที่ได้เคยลงทะเบียน หมอพร้อม  และได้รับข้อความ ถูกยกเลิกหรือเลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิด ทำให้ท่านไม่สามารถไป ฉีดวัคซีน ได้ ดังนั้นเวลานี้ทางฝั่งรัฐบาลได้มาแนะนำขั้นตอน วิธีลงทะเบียนผู้ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันนัดฉีดวัคซีนโควิด จากแอพหมอพร้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น