บทความ - ลดส่งเงินสมทบประกันส...

image

By MoneyGuru.co.th June 17, 2021

ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน ม.40 หลังจาก ครม.ไฟเขียว ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม 60% นาน 6 เดือน ส่งต่ำสุด 42 บาทต่อเดือน  นอกจากจะมีรายละเอียดอะำรเพิ่มเติมนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย…

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น