มีใครเคยสมัครสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดบ้าง?

สนใจจะลองสมัครสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด ไม่ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ มีใครเคยสมัครโครงการนี้บ้าง ผ่านง่ายไหม? ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็น

 • สินเชื่อของกรุงไทยตัวนี้ เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ SME เอกสารและหลักประกันที่ต้องใช้ก็มี

  • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  • ที่ดินเปล่า
  • เงินสด พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงินของรัฐ
  • กรณีใช้ บสย. ค้ำประกัน เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด (จนกว่าวงเงิน ค้ำประกันโครงการ บสย. จะเต็มวงเงิน)


 • สวัสดีค่ะ คุณ Cdarunlikhitwong 


  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ MoneyGuru เว็บบอร์ดค่ะ สำหรับการสมัครสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดนั้น ผู้กู้จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะ

  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด

  1. SME บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
  2. SME ประกอบธุรกิจในภาคการผลิต การบริการและการพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain และได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม หรือ เป็นผู้ประกอบการทั่วไปในภาคธุรกิจท่องเที่ยว และสาขาที่เกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19
  3. เป็นผู้ประกอบการที่มีการยื่นภาษีกับภาครัฐ

  สำหรับเอกสารและหลักประกันในการสมัครสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดนั้น สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ค่ะ


  ขอบคุณค่ะ

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง