คืนรถให้ไฟแนนซ์ ต้องจ่ายค่าส่วนต่างอีกไหม?

กัดฟันผ่อนรถมาจนตอนนี้เริ่มไม่ไหวจริง ๆ เลยอยากลดค่าใช้จ่าย ถ้าเอารถไปคืนให้ไฟแนนซ์เลย ยังจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างอีกไหม? ตอนนี้ผิดนัดมา 2 งวดแล้ว ยังไม่ได้รับจดหมายใด ๆ หรือรอให้ได้จดหมายก่อนถึงค่อยให้ไฟแนนซ์มายึด?

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง