บทความ - เช็กสิทธิโครงการเพิ่...

image

By MoneyGuru.co.th June 22, 2021

รัฐบาลพร้อมจ่ายเงินอีก 1,200 บาท สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เพื่อสนับสนุนกลุ่มบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการรัฐ โดยท่านที่สนใจสามารถ เช็กสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อ รับเงิน 1200 บาท สำหรับผู้มีบัตรคนจน  โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น