บทความ - เช็กสิทธิโครงการเพิ่...

image

By MoneyGuru.co.th June 22, 2021

รัฐบาลพร้อมจ่ายเงินอีก 1,200 บาท สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เพื่อสนับสนุนกลุ่มบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการรัฐ โดยท่านที่สนใจสามารถ เช็กสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อ รับเงิน 1200 บาท สำหรับผู้มีบัตรคนจน  โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง