บทความ - วิธีลงทะเบียนสินเชื่...

image

By MoneyGuru.co.th June 22, 2021

มีข่าวมาบอกสำหรับท่านที่เป็น SME และทำธรุกิจท่องเที่ยวรวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 วันนี้ ธนาคาร ออมสิน ได้ออกมาตรการ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อ SMEท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยให้ วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อราย โดยท่านที่สนใจสามารถดู วิธีลงทะเบียนสินเชื่อออมสินดอกเบี้ยต่ำเพื่อSMEท่องเที่ยว ไม่ต้องค้ำ วงเงิน 5 แสนโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้…

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง