บทความ - บ้านล้านหลังเฟส 2 ธกส.ปล่อยกู้ 1.2 ล้าน

image

By MoneyGuru.co.th June 23, 2021

โครงการ บ้านล้านหลังเฟส 2 ธกส.ปล่อยกู้ 1.2 ล้าน ดอกเบี้ย 1.99% วงเงิน 40,000 ล้านบาท เพื่อช่วยให้ผู้มีรายได้น้อย ให้มีบ้านเป็นของตัวเอง โดยไม่เป็นภาระในการส่งมาก ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง