บทความ - เทียบประสิทธิภาพวัคซ...

image

By MoneyGuru.co.th June 24, 2021

เทียบประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์ม ใครหมู่ใครจ่าวัดกันไปเลย โดยวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัทซิโนฟาร์ม จากประเทศจีน ที่เวลานี้กำลังจะเป็นอีกหนึ่งวัคซีนทางเลือกชนิดล่าสุดที่มีการนำเข้ามาในประเทศไทย ทำให้ปัจจุบันมีวัคซีนสัญชาติจีนแล้ว 2 ชนิด ดังนั้นวันนี้เรามาหาคำตอบกันว่า วัคซีนของซิโนฟาร์มมีความสามารถเหนือชั้นกว่าวัคซีนของบริษัทซิโนแวคมากน้อยแค่ไหน  ใครจะหมู่ใครจะเป็นแค่จ่าวัดกันไปเลย…

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น