บทความ - เทียบประสิทธิภาพวัคซ...

image

By MoneyGuru.co.th June 24, 2021

เทียบประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์ม ใครหมู่ใครจ่าวัดกันไปเลย โดยวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัทซิโนฟาร์ม จากประเทศจีน ที่เวลานี้กำลังจะเป็นอีกหนึ่งวัคซีนทางเลือกชนิดล่าสุดที่มีการนำเข้ามาในประเทศไทย ทำให้ปัจจุบันมีวัคซีนสัญชาติจีนแล้ว 2 ชนิด ดังนั้นวันนี้เรามาหาคำตอบกันว่า วัคซีนของซิโนฟาร์มมีความสามารถเหนือชั้นกว่าวัคซีนของบริษัทซิโนแวคมากน้อยแค่ไหน  ใครจะหมู่ใครจะเป็นแค่จ่าวัดกันไปเลย…

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง