เป็นหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อวีค

ไม่รู้จะไปต่อยังไงดี ตอนนี้เครียดมากค่ะ เผลอไปกู้เงินนอกระบบมา ดอกเบี้ยสัปดาห์ละ 20 มืดแปดด้านไปหมด จะขอสินเชื่อจากธนาคารก็ไม่ได้เพราะติดบูโร มีทางไหนช่วยแก้หนี้นอกระบบให้เป็นในระบบบ้างไหม?

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง