บทความ - เช็กสิทธิรับเงินชดเช...

image

By MoneyGuru.co.th June 28, 2021

เช็กสิทธิรับเงินชดเชยแรงงานประกันสังคม 7 แสนราย จากโควิด-19 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุม 10 จังหวัด โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชย 50% ให้แก่ลูกจ้าง 7 แสนคน ของค่าจ้างคนงานถูกสั่งปิดแคมป์ โดยท่านที่ได้รับผลกระทบไปเช็กสิทธิได้เลย…

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น