บทความ - เช็กสิทธิรับเงินชดเช...

image

By MoneyGuru.co.th June 28, 2021

เช็กสิทธิรับเงินชดเชยแรงงานประกันสังคม 7 แสนราย จากโควิด-19 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุม 10 จังหวัด โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชย 50% ให้แก่ลูกจ้าง 7 แสนคน ของค่าจ้างคนงานถูกสั่งปิดแคมป์ โดยท่านที่ได้รับผลกระทบไปเช็กสิทธิได้เลย…

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง