บทความ - วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงิ...

image

By MoneyGuru.co.th June 28, 2021

มาดู วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรเดือนกรกฎาคม 64 โดยรัฐบาลจะทำการโอเงินให้วันที่ 9 ของเดือนนี้ ดังนั้นไปดูกันว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง โดยท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเอง  โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไปนี้ หรือท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลโดยตรงติดต่อได้ที่เบอร์ 02651 6534 หรือ 02651 6902 หรือ 02651 6920 สายด่วนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น