บทความ - เช็กสิทธิรับเงินเยีย...

image

By MoneyGuru.co.th June 28, 2021

สำหรับเจ้าของกิจการที่เดือดร้องต้องอ่านพร้อม เช็กสิทธิรับเงินเยียวยากิจการช่วยเหลือลูกจ้างต่อคน 3พันบาท เป็นเวลา 1 เดือน โดยล่าสุดรัฐบาลเตรียมงบ 7,500 ล้านบาท เพื่อเยียวยากิจการที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศของ ศบค. ฉบับล่าสุด…

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น