บทความ - วิธีลงทะเบียนจองฉีดว...

MG_MacMG_Mac โพสต์: 1,643 admin
แก้ไข กรกฎาคม 2021 ใน ไลฟ์สไตล์ 18.140.125.109

image

<

p>By MoneyGuru.co.th June 29, 2021

ทำความเข้าใจก่อนสมัครสำหรับวัคซีนทางเลือกไม่ใช่วัคซีนที่รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นวัคซีนทางเลือกท่านจะต้องทำการจองวัคซีนที่สถานพยาบาลเอกชนเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

สำหับรายละเอียดการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna ของทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์และโรงพยาบาลในเครือ โดยคิดราคาวัคซีนทางเลือก Moderna จำนวน 1,700 บาท ต่อ 1 เข็ม รวม 2 เข็ม 3,400 บาท ท่านที่สนใจทำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna จะต้องชำระค่าจองล่วงหน้าจำนวน 1,200 บาท หรือชำระเต็มจำนวนก็ได้เช่นกันส่วนการจัดสรรวัดซีนนั้นเนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง จึงอาจเกิดเหตุการณ์จำนวนวัคซีนที่ได้รับมาไม่เพียงพอ ต่อจำนวนสั่งจอง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีนให้ตามลำดับการโอนชำระเงินค่าจองวัคซีนที่มีการลงทะเบียนในระบบมาแล้วเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความคิดเห็น

  • วัคซีนฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป(ต่ำกว่า 18ปี ยังต้องรอไปก่อน)
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์
  • สำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาก่อน ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์

  กรณีที่ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใด ๆ มาแล้ว (ทั้งแบบ 1 หรือ 2 เข็ม)

  กรณีเคยได้รับวัคซีนโควิดมาแล้ว 1 เข็ม

  • กรณีเข็มที่ 1 เป็น Sinovac และต้องการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 2 แนะนำให้ ฉีดห่างจากเข็มที่ 1 ในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์
  • กรณีเข็มที่ 1 เป็น Astrazeneca และต้องการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 2 แนะนำให้ฉีดห่างจากเข็มที่ 1 ในระยะเวลาไม่เกิน 8 สัปดาห์

  กรณีเคยได้รับวัคซีนโควิดมาแล้ว 2 เข็ม

  • ไม่ว่าท่านจะเคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใดมาก่อน สามารถฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นได้ โดยแนะนำให้ฉีดห่างจากเข็มที่ 2 ในระยะเวลา 12-20 สัปดาห์ ซึ่งปัจจุบันมีการแนะนำให้ฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna กระตุ้น เป็นวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อป้องกันสายพันธุ์เดลต้าที่อาจระบาดในประเทศไทย

  * หมายเหตุ : ระยะของการฉีดวัคซีนเข็ม 2 และ เข็ม 3 สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาวิจัยในอนาคต

  อ่านรายละเอียดก่อนลงทะเบียน

  1. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกันการแพ้วัคซีน และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น
  2. ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
  3. โรงพยาบาลจุฬารัตน์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 • วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์


  เข้าไปที่ลิงค์  แบบฟอร์มการจองวัคซีนทางเลือก หรือกดที่รูปด้านบน


  จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบแล้วกดที่ปุ่ม ตรวจข้อมูลก่อนลงทะเบียน


  จากนั้นทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นกดที่ปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน


  ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านก็ทำการโอนเงินค่าจองวัคซีนทางเลือก Moderna ผ่านธนาคาร UOB หมายเลขบัญชี 4630100061 ชื่อบัญชี บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ และเมื่อทำการชำระเงินแล้วให้ท่านแนบรูปจ่ายบิลใบเสร็จ แล้วไปกดที่ปุ่ม ช่องทางการแบบหลักฐานการโอนเงิน


  จากนั้นทำการ กรอกเลขบัตรประชาชน แล้วกดที่ปุ่มค้นหา


  จากนั้นกรอกรายละเอียดและทำการแนบรูปจ่ายบิลใบเสร็จ แล้วไปกดที่ปุ่ม บันทึกเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน หลังจากได้รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว จะมีการแจ้งช่วงเวลาให้ผู้รับการจัดสรรทราบกำหนดวัน เวลาฉีดวัคซีนอีกครั้ง ในระบบ Online และ สามารถติดตามข่าวสารจาก www.chularat.com

 • กรณีการคืนเงิน

  1. กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

  • ขอรับเงินคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา โรงพยาบาลจะทำการคืนเงินให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับรายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง
  • แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป

  2. กรณีที่ท่านทำการจองและชำระเงินค่าจองมาแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อที่ 1) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ทั้งนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งโรงพยาบาลให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  กรุณาติดต่อ ฝ่ายการตลาดของโรงพยาบาลจุฬารัตน์แต่ละสาขาที่ท่านสะดวกหรือใช้บริการ

  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

  คุณเจ 085-1118298

  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

  แผนกการตลาด โทร.0-2033-2900 ต่อ 5076, 5077, 5078, 5079 (เวลา 8.00-18.00 น.)

  กรณีที่ท่านลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถแนบหลักฐานเพื่อยืนยันการชำระเงินได้ กรุณาส่ง slip โอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนผู้จองหลัก จำนวนเข็มที่จอง และเบอร์โทรที่ Line line.me/ti/p/8cP-t2BrfJ (อัญชนา) หรือ line.me/ti/p/hwZ398swOd (ดลยา) เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง

  สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5

  คุณทิพวรรณ คงสวัสดิ์ 089-074-6407

  คุณวันดี กลัดทอง 082-239-2488

  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

  คุณวุฒิชัย โทร 0951410172 08:00น. – 17:00น. นอกเวลาดังกล่าว ส่งคำถามไว้ได้ที่ http://m.me/ch9airport

  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

  คุณภัณฑิรา โทร 038-500300 ต่อ 1345, 1643

  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์(ปราจีนบุรี)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  คุณอภิญญา (คุณทุเรียน) 087-0991885

  นายจตุพันธ์ (คุณแดง) 063-9057349

  คุณพัชรี (คุณน้ำ) 097-0747731

  สามารถติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.

  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

  1. น.ส.ลลิตา (คุณแจน) โทร 088-1853042

  2. นายณฐกฤษปวร (คุณเต๋า) โทร 094-2615619

  หมายเหตุ : กรณีที่ท่านลงทะเบียนแล้ว “แต่ไม่สามารถแนบหลักฐานเพื่อยืนยันการชำระเงินได้” กรุณาส่ง slip โอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนผู้จองหลัก จำนวนเข็มที่จอง และเบอร์โทรที่ Line http://line.me/ti/p/~oo_janz_oo (ลลิตา) หรือ http://line.me/ti/p/~tao_krub (ณฐกฤษปวร) เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง

  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

  คุณฉัฐนันท์ โทร 038-860890 ต่อ 6613

  โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

  คุณกาญจนา โทร 066-0953056

  ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

 • ลงทะเบียน และโอนเงินแล้ว จะขอเปลี่ยนสถานพยาบาลที่ให้บริการได้ไหมค่ะ

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง