บทความ - วิธีกดรับเงินคนละครึ...

image

By MoneyGuru.co.th June 29, 2021

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อรับเงิน 3,000 บาท โดยรัฐจะโอนเงินให้ท่าน 2 รอบ โดยในรอบเดือน ก.ค. – ก.ย. 64 ท่านจะได้รับเงิน 1,500 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังสำหรับท่านไหนยังไม่ทราบวันนี้เราจะมาแนะนำ วิธีกดรับเงินคนละครึ่งรอบ3 งวดแรก รับ 1500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้…

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น