ล็อกดาวน์กรุงเทพและปริมณฑล เริ่ม 28 มิถุนายน 2564

ล็อกดาวน์กรุงเทพและปริมณฑล เริ่ม 28 มิถุนายน 2564

เมื่อเร็วๆนี้ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยได้กำหนดล็อกดาวน์ 5 กิจกรรมในกรุงเทพ และ5 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่จังหวัด นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และ จังหวัดอื่นๆเพิ่มเติม อย่างน้อย 30 วัน เริ่ม 28 มิถุนายน 2564 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้… อ่านต่อกดเลย

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น