ล็อกดาวน์กรุงเทพและปริมณฑล เริ่ม 28 มิถุนายน 2564

ล็อกดาวน์กรุงเทพและปริมณฑล เริ่ม 28 มิถุนายน 2564

เมื่อเร็วๆนี้ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยได้กำหนดล็อกดาวน์ 5 กิจกรรมในกรุงเทพ และ5 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่จังหวัด นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และ จังหวัดอื่นๆเพิ่มเติม อย่างน้อย 30 วัน เริ่ม 28 มิถุนายน 2564 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้… อ่านต่อกดเลย

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง